Tjenester

Individuell terapi

Samtaleterapi kan være nyttig for mange for støtte, hjelp og veiledning. I individuell terapi er det dialogen mellom oss her-og-nå som danner utgangspunktet for det terapeutiske arbeidet vi gjør sammen.

 

Ved hjelp av gestaltterapeutiske metoder styrkes klientens oppmerksomhet og bevissthet rundt egne følelser, tanker og handlinger her-og-nå. Det kan i neste omgang gi rom for nye måter å se seg selv i sine omgivelser på, anerkjenne seg selv og la nye mønstre dannes.


Hver og en av oss har den særegne styrken og kompetansen til å overleve i livene våre. I vanskelige perioder kan det være nyttig å få hjelp til å gjenoppdage nettopp dette, - at jeg er eksperten på mitt eget liv.

 

Individuell terapi er et tilbud til personer over 16 år. For yngre klienter, se ”Samtale med barn under 16 år”.

 

Timebestilling

Parterapi

Å bygge et fungerende samliv krever innsats fra alle parter. Mange av oss opplever en eller flere ganger i løpet av samlivet at relasjonen knirker, fryser fast eller går over i irritasjon, avsky eller sinne.


I gestaltterapi står dialogen sentralt i arbeid med par. Begge kan få hjelp til å lytte, respondere/reagere fra seg selv, anerkjenne det som er, og oppleve seg sett og hørt av den andre. Gjennom å bli oppmerksom på hvordan paret gjør det sammen her-og-nå åpnes nye muligheter for samspill videre.

 

”Terapi” kan høres veldig alvorlig ut, men det trenger ikke å være krise før man oppsøker en terapeut. Det er mange årsaker til at par oppsøker terapi - noen ønsker rett og slett å bli bedre kjent med hverandre.

 

Alle typer par er velkommen i parterapi. Vi finner en plan for nettopp dere.

 

Timebestilling

Grupper og kurs

Gruppeterapi for studenter ved NGI vår 2023:

 

30 timers gruppe mandag ettermiddag: oppstart 27. februar 2023

 

16 timers gruppe fredag formiddag: oppstart 3. mars 2023

 

Åpne lenkene ovenfor for påmelding og informasjon.