Tjenester

Individuell terapi

Samtaleterapi kan være nyttig for mange for støtte, hjelp og veiledning. I individuell terapi er det dialogen mellom oss her-og-nå som danner utgangspunktet for det terapeutiske arbeidet vi gjør sammen.

 

Ved hjelp av gestaltterapeutiske metoder styrkes klientens oppmerksomhet og bevissthet rundt egne følelser, tanker og handlinger her-og-nå. Det kan i neste omgang gi rom for nye måter å se seg selv i sine omgivelser på, anerkjenne seg selv og la nye mønstre dannes.


Hver og en av oss har den særegne styrken og kompetansen til å overleve i livene våre. I vanskelige perioder kan det være nyttig å få hjelp til å gjenoppdage nettopp dette, - at jeg er eksperten på mitt eget liv.

 

Individuell terapi er et tilbud til personer over 16 år. For yngre klienter, se ”Samtale med barn under 16 år”.

 

Timebestilling

Parterapi

Å bygge et fungerende samliv krever innsats fra alle parter. Mange av oss opplever en eller flere ganger i løpet av samlivet at relasjonen knirker, fryser fast eller går over i irritasjon, avsky eller sinne.


I gestaltterapi står dialogen sentralt i arbeid med par. Begge kan få hjelp til å lytte, respondere/reagere fra seg selv, anerkjenne det som er, og oppleve seg sett og hørt av den andre. Gjennom å bli oppmerksom på hvordan paret gjør det sammen her-og-nå åpnes nye muligheter for samspill videre.

 

”Terapi” kan høres veldig alvorlig ut, men det trenger ikke å være krise før man oppsøker en terapeut. Det er mange årsaker til at par oppsøker terapi - noen ønsker rett og slett å bli bedre kjent med hverandre.

 

Alle typer par er velkommen i parterapi. Vi finner en plan for nettopp dere.

 

Timebestilling

Grupper og kurs

Gruppeterapi for studenter ved NGI?

Ta kontakt for informasjon om kommende grupper.

Please send me an email for information about upcoming groups for students.

 

Samtalegruppe om verdier og selvfølelse.

Oppstart august 2024. Ta kontakt for mer informasjon.