Priser

Konsultasjon

Individuell terapi 
Individuell terapi


Digital samtaleterapi


Parterapi
Parterapi


Samtale med barn

Familiesamtale


Terapistudenter ved NGI
Terapistudenter ved NGI


Vandresamtale på telefon
Skriftlig uttalelse

Varighet

60 min
90 min

 

60 min

 

60 min
90 min


40-60 min
60 min


60 min
90 min


60 min
Pr. time

Pris

1040,-
1330,-

 

1040,-

 

1280,-

1830,-


1040,-
1280,-


734,-
1064,-


1040,-
900,-

  •  Prisene er inkl. 25 % mva.
  •  Prisene justeres 1. august hvert år i tråd med konsumprisindeksen. 
  • Varsel om prisheving på 10 % fra 1. september 2024 (Læringsterapi for studenter ved NGI heves med 20 %)

Vilkår


Uteblivelse/avbestilling
Avbestilling av time må skje via SMS, telefon eller e-post til terapeuten innen 24 timer før
avtale. Det er også anledning til å avbestille direkte i online-bookingsystemet selv.
Avbestilling senere enn 24 timer belastes fullt, uavhengig av årsak.


Betaling
Faktura sendes på e-post fra terapeuten den siste arbeidsdagen hver måned. Denne har ti
dagers innbetalingsfrist. Ved behov for utsatt frist, eller annen form for avbetalingsordning,
er terapeuten imøtekommende på det.