Psykoterapi - Gestaltterapi

Kristine Lauve Steensen er en del av Akersgata Gestalt med kontor i Akersgata 41 i Oslo sentrum. Hun er også basert med kontor på Nesoddtangen.

Timebestilling
  • Det er kort ventetid for å få time.
  • Henvisning er ikke nødvendig.
  • Konsultasjoner digitalt og utendørs tilbys.
  • Timer kveldstid og i helger er tilgjengelig.

Hvem oppsøker psykoterapi?

Når det virker vanskelig å skape endringene på egen hånd er det lurt å søke hjelp. Mange oppsøker psykoterapi blant annet for:

  • å få støtte gjennom utfordrende livssituasjoner og kriser
  • å rydde opp i relasjonelle problemer
  • å bli bedre kjent med seg selv
  • å bearbeide relasjonelle traumer og sorg

Psykoterapi er for barn, ungdom, voksne, par, familier og grupper.

Hva er gestalt psykoterapi?

Kristine Lauve Steensen er gestalt psykoterapeut. Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi med fokus på kropp, tanker og følelser.

 

Målet i gestaltterapi kan være å løsne noe som står fast, etablere nye, mer levelige handlingsmåter og tankesett, og å skaffe den oversikten en trenger for å foreta gode valg for seg selv.

Gestaltterapi

Tematikk for gestaltterapi kan være:

Bekymring, engstelse, uro, forvirring, stress, utbrenthet, sorg, nedstemthet, overveldelse, relasjonelle traumer, lav selvfølelse, selvkritikk, skam, utfordrende relasjoner, krevende livsfaser, overganger, livsendringer, vanskelige familie- og jobbsituasjon, eksistensiell tematikk, indre konflikt og personlig utvikling.