Terapeuten

Kristine Lauve Steensen

Jeg opplever at det er relasjonen og kontaktarbeidet som utgjør den avgjørende komponenten for virksom terapi. I gestaltterapeutisk metode står nettopp relasjon og kontakt sentralt. 

 

Som terapeut er jeg opptatt av å bygge en tillitsfull og trygg relasjon mellom oss. Vi oppdager sammen det som skjer her-og-nå, og bygger videre på de oppdagelsene i arbeidet med gjeldende tematikk.

 

Jeg er opptatt av at individets, samfunnet og klodens helse henger i hop, og jeg ser den enkeltes problematikk i sammenheng med omgivelsene hen er en del av.

 

Faglig bakgrunn

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og har fordypet meg i arbeid med sorg og relasjonelle traumer. Jeg har for øvrig kompetanse og erfaring i arbeid med tematikk som ensomhet, stress, uro, utbrenthet, utfordrende overganger og livsendringer, erfaringer av ulike former for utenforskap, samt annen eksistensiell problematikk. 


For tiden følger jeg etterutdanning ved NGI og fordypning i traumepraksis hos gestaltterapeut og veileder Miriam Taylor i England. 

 

Jeg har diverse kurs fra andre former for psykoterapi, bl.a. økopsykoterapi, kroppsbevisst psykoterapi og kunst- og uttrykksterapi. Fra tidligere er jeg utdannet kulturhistoriker og har bl.a. jobbet som rådgiver og pedagog.

 

Kvalitetssikring
Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) og er godkjent til å ha studenter fra terapiutdanningen ved NGI i terapi.


Personvern
For informasjon om hvordan jeg forholder meg til personvern, les personvernerklæringen. 

 

Bestill time

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og humanistisk psykologi, og ble grunnlagt i USA på begynnelsen av 1950-tallet.


Faglig forankring
Vi bygger på gestaltpsykologiske teorier, eksistensiell-fenomenologisk filosofi og har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at en kan se nye valgmuligheter og foreta ønskede endringer i livet sitt. 

Opplevelsesorientert arbeidsmetode
Gestaltterapeutisk tilnærming er opplevelsesorientert fremfor fortolkende eller analytisk. Dette innebærer at terapeuten ikke tar rollen som ekspert, og at vi ikke nødvendigvis ”bare” prater i timene. Eksempler på eksperimenter og øvelser kan være bruk av stolarbeid, tegning, rollespill, bevegelse i rommet o.l. Hensikten med eksperimenteringen er å øke klientens bevissthet på seg selv gjennom nye erfaringer i terapirommet.


Relasjonen mellom terapeuten og klienten er et viktig arbeidsverktøy i gestaltterapi. Terapeuten kommer klienten i møte i et Jeg-Du forhold, og terapeuten er i kontakt med sin egen kropp, tanker og følelser samtidig som hen lytter inn til den andre og det som skjer i mellom.

Hvem egner gestaltterapi for?

Gestaltterapi egner seg til å bearbeide tidligere uferdige opplevelser, såkalte uferdige/fikserte gestalter, ulike typer konflikter og kriser og i egenutvikling. Det egner seg også for arbeid med par og grupper.


På Norsk Gestaltinstitutt Høyskole sin hjemmeside sies det at gestaltterapi ikke er "en lettvint eller hurtig kur”, det kan være krevende arbeid. Men det kan også være meningsfullt og berikende. Gestaltterapeut og psykoanalytiker Fritz Perls mente f.eks. at gestaltterapi er en for god metode til å bare benyttes på syke mennesker. Det er en tilnærming som kan støtte mennesker til ta tilbake ansvar for og eierskap til sitt eget liv.

 

Gestaltterapi er momsbelagt
01.01.2021 innførte regjeringen 25 % merverdiavgift (MVA) på flere komplimentære helsetjenester, bl.a. gestaltterapi. Fa hadde gestaltterapi vært unntatt MVA siden 2009.


Gestaltterapi er en forskningsbasert terapiform. Medlemmer av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) har en NOKUT-godkjent utdanning og er pålagt kvalitetssikret oppfølging.


Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) samarbeider med Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) i å opplyse beslutningstakerne i saken. Vi gestaltterapeuter håper det igjen blir anledning til å tilby gestaltterapi uten pålagt avgift.

Logodesigner: Eirik Pettersen

Fotograf: Anette Lilletvedt